Hạng mục thi công: Trang trí nội thất khu vui chơi HT Kids Garden.
Địa chỉ: 29/8 Toà nhà HT Pearl Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu Phố Tân Hoà, Phường Đông Hoà, Tp Dĩ An, Bình Dương.
Chủ đầu tư : Anh Nghị
Diện tích : 400m2
Thiết kế thi công mô hình kinh doanh khu vui chơi trẻ em kết hợp quán cafe, thiết kế theo xu hướng hiện đại 2024 kết hợp với tone màu pastel nhẹ nhàng phù hợp với các bé, bao gồm các trò chơi vận động và hướng nghiệp. Các trò chơi cũng được cập nhật theo xu hướng mới.

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiết kế thi công khu vui chơi trẻ em.

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-08

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiết-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-07

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiết-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-03

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-10

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-18

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-17

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-16

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-15

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-14

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-13

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-12

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-11

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-19

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-27

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-26

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-25

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-23

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-21

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-20

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-28

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-29

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-30

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-31

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Thiet-Ke-Thi-Cong-Khu-Vui-Choi-Tre-Em-Binh-Duong-32

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Phối Cảnh Mặt Bằng Tổng Thể.

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh-Anh-Thi-Cong-Thuc-Te-03

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh-Anh-Thi-Cong-Thuc-Te-02

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh anh thuc te
Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh anh thuc te

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh anh thuc te

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh-Anh-Thi-Cong-Thuc-Te-11

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh-Anh-Thi-Cong-Thuc-Te-10

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh-Anh-Thi-Cong-Thuc-Te-09

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh anh thuc te

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh anh thuc te

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh-Anh-Thi-Cong-Thuc-Te-06

 

Thiết Kế Thi Công Khu Vui Chơi HT Kids Garden.
Hinh-Anh-Thi-Cong-Thuc-Te-05

https://www.facebook.com/htkidsgarden/videos/1148853533226302

Link video thực tế thi công.