Hạng mục thi công: Trang trí nội thất phòng ngủ bé Hùng Dũng – Minh Dũng.
Chủ đầu tư: Chị Hạ
Diện tích: 12m2
Phong cách thiết kế: Phòng ngủ bé trai được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc.

Thiết Kế Phòng Ngủ Bé Hùng Dũng.

Thiết Kế Phòng Ngủ Bé Hùng Dũng.

Thiết Kế Phòng Ngủ Bé Hùng Dũng.

Thiết Kế Phòng Ngủ Bé Hùng Dũng.

Thiết Kế Phòng Ngủ Bé Hùng Dũng.

Thiết Kế Phòng Ngủ Bé Hùng Dũng.

Thiết Kế Phòng Ngủ Bé Hùng Dũng.

Thiết Kế Phòng Ngủ Bé Hùng Dũng.

Thiết Kế Phòng Ngủ Bé Hùng Dũng.

Thiết Kế Phòng Ngủ Bé Hùng Dũng.
Thiết Kế Thi Công Phòng Ngủ Bé Trai.