Hạng mục thi công : Trang trí nội thất khu vui chơi Happy Kid Bình Thuận.
Chủ đầu tư: Chị Thảo
Diện tích: 200m2
Phong cách thiết kế: Khu vui chơi được thiết kế theo phong cách hiện đại, màu sắc vui tươi phù hợp với các bé, khu vui chơi được thiết kế khá nhiều hoạt động theo xu hướng hiện nay để các bé vui chơi bao gồm các khu vận động và khu nhà hướng nghiệp. Vừa được vận động cơ thể vừa được đóng vai vào các nhân vật yêu thích chắc chắn là những trải nghiệm thú vị cho các bé khi đến vui chơi.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.

Thiết kế thi công khu vui chơi Happy Kid Binh Thuận.
Thiết kế thi công khu vui chơi trẻ em.